Beroepsklachten Tijdens het werken kan het voorkomen dat heel vaak een zelfde beweging wordt gemaakt. Het is belangrijk dat een dergelijke beweging goed wordt uitgevoerd. Daarvoor is het nodig dat er sprake is van een goede uitgangspositie, dat wil zeggen een goede werkhouding. Hiervoor is een goede werkplek onontbeerlijk. Door een werkplek analyse en het aanpassen hiervan, wordt deze geoptimaliseerd. Maar met alleen een goede werkplek bent u er niet: u moet deze ook goed leren gebruiken. Wanneer b.v. uw zithouding niet goed is, heeft alleen het aanschaffen van een goede stoel geen zin. Daarnaast is er ook gedragsverandering nodig om te voorkomen dat u uw lichaam tijdens het werken overbelast. Door uw belastbaarheid te vergroten, krijgt u minder gauw klachten. Ook is het mogelijk in-company cursussen voor bijvoorbeeld een hele afdeling te verzorgen. Ook goed voor Ù Oefentherapie Cesar  Marieke van Beek Madernastraat 44, 1323 HL Almere 2008 - 2017 © Oefentherapie Cesar Marieke van Beek - Aan gedane uitspraken op deze website kunnen geen rechten worden verleend