Kinderoefentherapie Kinderen leren door te spelen en te bewegen. Voor de meeste kinderen is bewegen leuk, maar soms gaat het gewoon niet lekker. Ze vallen veel, durven niet te klimmen en klauteren of hebben het moeilijk op zwemles. Andere kinderen kunnen niet stilzitten op school, of het schrijven lukt niet goed. Deze kinderen hebben mogelijk problemen met hun motoriek. Na een intakegesprek met de ouders en een gestandaardiseerd motorisch onderzoek (MABC-2) wordt er een behandelplan opgesteld dat met de ouders wordt besproken. Ook bij de behandeling worden de ouders zoveel mogelijk betrokken. Plezier beleven aan het spelen en bewegen is erg belangrijk, spelenderwijs is een kind meer ontvankelijk om te leren. De behandeling is er echter steeds op gericht om uw kind die ervaringen aan te bieden, waardoor het zich optimaal kan ontwikkelen. Indicatielijst voor kinderoefentherapie Ook goed voor Ù Oefentherapie Cesar  Marieke van Beek Madernastraat 44, 1323 HL Almere 2008 - 2017 © Oefentherapie Cesar Marieke van Beek - Aan gedane uitspraken op deze website kunnen geen rechten worden verleend